Seminaria i konferencje

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pedagogika pracy - doskonalenie ustawicznej edukacji zawodowej
(cykl międzynarodowych o ogólnopolskich konferencji) (1987-2009) ITeE - PIB

Zorganizowano 166 konferencji naukowych w tym 28 międzynarodowych.
  2009

 • III Forum Naukowe Polsko-Ukraińskie, APS, ITeE-PIB, WSP ZNP, Towarzystwo Naukowe Polska-Ukraina, 25-27.05.2009 Warszawa/Zamość

 • Edukacja dla wielokulturowości. ITeE-PIB, Wszechnica Roztoczańska 25-27.05.2009 Szczebrzeszyn/Zamość

  « góra strony

  2008
 • Innowacyjna ustawiczna edukacja zawodowa. Rozwój projektów, perspektywa. ITeE-PIB, 6-7.11.2008, Wsola/Radom

 • Laboratoria innowacji - pomysłowość, kreatywność, innowacyjność.  Innovation laboratory - think, create, innovate. ITeE-PIB projekt i-Lab, 6.11.2008, Radom.

 • Idee edukacyjne w praktyce europejskiej edukacji zawodowej. ITeE-PIB, Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, WSP ZNP, Akademia Pedagogiki Specjalnej; 20.10.2008, Radom

 • Europejskie Ramy Kwalifikacji - inicjatywy, dobre praktyki. European Qualification Framework - initiatives, good practices. ITeE-PIB; (MEN), 16.10.2008, Warszawa

 • Technologie informatyczne w aktywizacji zawodowej uczniów, studentów i dorosłych (IBE, WSP ZNP), ITeEPIB,  12.06.2008 Warszawa

 • Innowacyjność i konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw. ITeE, (Ministerstwo Gospodarki, Politechnika Radomska); 3.06.2008 Warszawa

 • Technologie informatyczne na usługach przedsiębiorstw Dialog Miast. (Partnerstwo Platforma e-Dialog), ITeE-PIB; 5.05.2008 Warszawa

 • Technologie informatyczne na usługach przedsiębiorstw. (Partnerstwo Platforma e-Dialog), ITeE-PIB; 3.04.2008 Warszawa

 • Certyfikacja kwalifikacji zawodowych, ITeE-PIB 28.03.2008, Jedlnia Letnisko

  « góra strony

  2007
 • Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych jako narzędzie dla polityki zatrudnienia i edukacji. National Vocational Qualification Standards as a tool for employment and education policy. Wyniki projektu zrealizowanego przez MPiPS. 18.12. 2007 Warszawa

 • Europejski Bank Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Edukacyjnych z siecią ModNet: European Bank for the Development of Modular Curricula and Education Technologies. 21-22.11. 2007, Warszawa

 • Kształcenie przez całe życie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Fundacja Fundusz Współpracy: ITeE-PIB 14-15.11.2007, Radom

 • Internetowy doradca przedsiębiorcy . (ZRP), ITeE-PIB. 25.09.2007. Warszawa

 • Innowacyjne poradniki dla ucznia i nauczyciela modułowej edukacji zawodowej. ITeE-PIB, (IBE, KOWEZ), 15.09.2007 Radom

 • Doradztwo na odległość - wortal dla mikroprzedsiębiorstw. ITeE-PIB, 15.06.2007. Radom

 • Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej. ITeE-PIB, 27.04.2007. Radom

 • Pedagogika wobec antynomii edukacji i rynku pracy, ITeE-PIB, 18-19.01.2007 Radom

  « góra strony

  2006
 • Innowacyjne poradniki dla ucznia i nauczyciela modułowej edukacji zawodowej. ITeE-PIB, 08.12.2006. Radom

 • Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych - drogą do budowy Krajowych Ram Kwalifikacji. National Vocational Qualification Standards - the way to building the National Qualification Framework. (MPiPS), ITeE-PIB; 29.09.2006. Warszawa

 • Rozwój zasobów ludzkich - sieć wiedzy i doświadczeń. ITeE-PIB, 26-27.06.2006 Radom

 • Pedagogika pracy wobec idei uczenia się przez całe życie. (WSP ZNP); ITeE-PIB, 31.05.2006 Warszawa

 • Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych dla rynku pracy (12 seminariów) ITeE-PIB, 2006

  « góra strony

  2005
 • Diagnoza edukacji ustawicznej 2005. (MEN), ITeE-PIB, 15.12.2005 Warszawa

 • Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli. (Politechnika Radomska), ITeE-PIB,
  17-18.11.2005 Radom

 • Pedagogika pracy - kształtowanie przedsiębiorczości. (WSP ZNP), ITeE-PIB, 15.10.2005 Warszawa

 • Modele zarządzania a jakość edukacji ustawicznej. Management models and quality of continuing education. ITeE-PIB, 13.10.2005 Warszawa

 • Rozwój kształcenia ustawicznego - wyzwania i bariery. (Friedrich Ebert Stiftung), ITeE-PIB;  8.10.2005, Warszawa

 • Innowacyjne programy modułowego kształcenia zawodowego. (MEN), ITeE, 05.07.2005 Radom

 • Jakość ustawicznej edukacji zawodowej. The quality of continuing vocational education. (WSP ZNP), ITeE; 21-22.04.2005 Mińsk (Białoruś)

 • Perspektywy dla doradztwa zawodowego - wymiar lokalny i globalny. ITeE, 07.04.2005 Radom

  « góra strony

  2004
 • "Edukacja i praca socjalna" (targi pracy). Seminarium naukowa: Pedagogika pracy - doradztwo zawodowe. Dobre praktyki programu Pierwsza Praca. (WSN ZNP), ITeE; 04.12.2004 Warszawa

 • Efektywny system szkolenia zawodowego gwarancją poprawy stanu bezpieczeństwa. ITeE; 14-16.10.2004. Radom-Nałęczów

 • Psychologia i pedagogika kształcenia zawodowego - teoria, badania, praktyka. ITeE, 27.05.2004 Radom

 • Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy. ITeE 24.05.2004 Radom

 • Edukacja dorosłych może sprzyjać jednoczeniu Europy. (Wszechnica Roztoczańska), ITeE;
  15-16.04.2004 Szczebrzeszyn

 • E-learning w ustawicznej edukacji zawodowej. ITeE 02.02.2004 Radom

 • Europejskie Kwalifikacje Zawodowe dla Zapewnienia Jakości. ITeE 30-31.01.2004 Radom

  « góra strony

  2003
 • Współpraca w kształceniu i rozwoju naukowym pedagogów pracy. (WSP ZNP), ITeE 10.12.2003 Warszawa

 • Krajowy System Szkolenia Zawodowego. National Vocational Qualification Standards 4.12.2003 Warszawa

 • Integracja i współpraca w obszarze kultury i edukacji. Europejski Bank Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Edukacyjnych - EMCET de Bank. European Bank for the Development  of Modular Curricula and Education Technologies ITeE; 27.11.2003 Radom

 • Osiągnięcia i perspektywy pedagogiki pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. 27.10.2003 Warszawa

 • Polska strategia rozwoju kształcenia ustawicznego. Ogólnopolska Inauguracja Roku Edukacji Dorosłych 2003/2004. 15.10.2003 Warszawa

 • Ustawiczne kształcenie zawodowe - projekty międzynarodowe. Continuing vocational education - international projects.  ITeE; 16-17.09.2003 Radom

 • Koncepcja szkolenia modułowego w edukacji ustawicznej w kontekście budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. ITeE; 12.09.2003 Radom

 • Ustawiczna edukacja zawodowa - projekty międzynarodowe. Continuing vocational education - international projects. ITeE; 24; 28.06.2003 Radom

 • Nowe wyzwania edukacji. ITeE; 15.05.2003 Radom

 • Ustawiczne kształcenie zawodowe - projekty europejskie. Continuing vocational education - European projects. ITeE; 5.05.2003 Radom

 • Krajowy System Szkolenia Zawodowego. National Vocational Qualification Standards. ITeE; 28-29.01.2003 Radom

  « góra strony

  2002
 • Szkolny doradca zawodowy. ITeE, Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja".2002 Radom

 • Edukacja Dorosłych - służba społeczna. (WSP ZNP), ITeE; 29.10.2002 Warszawa

 • Ogólnopolska Inauguracja Roku Edukacji Dorosłych 2002/2003. ITeE, (Karta Porozumienia Organizacji Oświaty Dorosłych); 25.10.2002 Zwoleń

 • European Bank for the Development of Modular Curricula and Education Technologies ITeE; 11-18.10.2002 Radom

 • Wdrażanie modułowego programu nauczania z zakresu mechatroniki w liceum profilowanym. ITeE; 3-4.10.2002 Radom

 • Nowe technologie w nauczaniu i uczeniu się - prezentacja systemu Tegrity WebLearner. ITeE, LearningLab; 11.09.2002 Radom

 • Adult Education of the Beginning of 21st Century, Theoretical and Practical Contexts. Zadania oświaty dorosłych na początku XXI wieku. Teoria i praktyka. ITeE, (Uniwersytet Opolski, IIZ/DVV); 30.06-03.07.2002 Kamień Śląski

 • Kształcenie pedagogów pracy, ITeE , (WSP ZNP, IBE, MEN); 14.05.2002 Warszawa

 • Idee humanistyczne renesansu w integracji europejskiej. ITeE, (SO Sycyna), 20-22.06.2002 Radom

 • Sylwetka absolwenta gimnazjum oraz podstawy programowe szkoły ponadgimnazjalnej. ITeE, RODN; 15.04.2002 Radom

 • Ustawiczna edukacja zawodowa. ITeE; 27.03.2002 Radom

 • Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych. ITeE; 15.03.2002 Radom,

 • Nowe propozycje programowe kształcenia zawodowego. (COST, Leonardo da Vinci) ITeE; 20.02.2002 Radom

 • Analiza doświadczeń w zakresie ustawicznej edukacji zawodowej nauczycieli i szkoleniowców w wybranych krajach Unii Europejskiej. The Analysis of the experiences in the scope of continuing vocational education of the teachers and trainers in the EU countries. ITeE, COST; 25-26.01.2002 Radom

  « góra strony

  2001
 • Skuteczność kształcenia i szkolenia modułowego; ITeE; 13.12.2001 Radom

 • Rynek pracy a kształcenie zawodowe na Mazowszu. (WUP), ITeE; 29.11.2001, Radom

 • Problemy standaryzacji kwalifikacji zawodowych w Polsce i Unii Europejskiej. ITeE IBE; 29.11.2001 Radom

 • Kompetencje nauczycieli szkół wyższych technicznych. (Politechnika Radomska) ITeE; 22-23.11.2001 Radom

 • XIV Międzynarodowa Konferencja "DIDMATTECH '2001". ITeE, (Politechnika Radomska)
  6-7.09.2001 Radom

 • Europejski Bank Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Edukacyjnych - EMCET de Bank. European Bank for the Development of Modular Curricula and Education Technologies. ITeE; 19-24.04.2001 Radom

 • Konferencja Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych. ITeE, (KNP PAN, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne); 22.02.2001 Radom

 • Szkolenie liderów aktywizacji zawodowej na terenach wiejskich. ITeE; 9.01.2001 Radom

  « góra strony

  2000
 • Modernizacja systemu kształcenia zawodowego. Modułowe dokumentacje programowe - realizacja eksperymentu pedagogicznego w latach 1996-2000. (ILO, MEN, MpiPS), ITeE; 19.12.2000 Radom

 • Przez edukację do zrównoważonego społeczeństwa. (Centrum Edukacji Ekologicznej Radom), ITeE; 12.12.2000 Radom

 • Uznawanie i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej i Polsce. ITeE; 28.11.2000 Radom

 • Prezentacja modelu przystosowania zawodowego. (WUP Radom), ITeE; 27.11.2000 Radom

 • Jakość kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. ITeE, (CIOP, ZDZ, MEN, MpiSS); 8-9.11.2000 Katowice

 • Procedura wdrażania systemu adaptacji absolwentów szkół branży odzieżowej i skórzanej do wymogów rynku pracy. Program Leonardo da Vinci; 06.11.2000 Radom

 • Kwalifikacje absolwentów polskich, niemieckich i fińskich szkół zawodowych branży odzieżowej i skórzanej wobec oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy. The qualifications of Polish, German, Finnish vocational schools in the clothing and footwear branches towards to expectations of employers and labour market requirements. (CJD Niemcy, Southwest Finland Institute for Art., Craft and Design), ITeE; 04.10.2000 Radom

 • Methods and procedures of vocational qualifications accreditation at the European labour market. Metody i procedury akredytacji kwalifikacji zawodowych na europejskim rynku pracy. LdV . 22-27.09.2000, Sheffield (Wielka Brytania)

 • Edukacja 2000 - teoria, praktyka: Wyzwania edukacyjne. (Politechnika Radomska), ITeE; 22-23.09.2000 Radom

 • Problemy ustawicznej edukacji dorosłych na wsi. ITeE, (SO Sycyna), ITeE; 17.06.2000 Sycyna

 • Kwalifikacje absolwentów radomskich szkół zawodowych branży odzieżowej i skórzanej wobec oczekiwań lokalnych pracodawców i wymogów rynku pracy Program Leonardo da Vinci 19.05.2000 Radom

  « góra strony

  1999
 • Eksperyment pedagogiczny MEN - wdrażanie modułowych programów nauczania - realizacja i wyniki eksperymentu. ITeE; 21.12.1999 Radom

 • Ustawiczna edukacja zawodowa. Z doświadczeń Polski i Niemiec. ITeE;  Partnerzy z Niemiec 11.1999 Radom

 • Wdrażanie i ewaluacja treści kształcenia zawodowego. (IBE), ITeE; 10.1999 Warszawa

 • Problemy małych szkół wiejskich. (KNP PAN), ITeE; 21.10.1999 Sycyna

 • Problemy ustawicznej edukacji zawodowej  - zebranie naukowe Zespołu Pedagogiki Pracy i posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. ITeE; 20-21.10.1999 Radom

 • Jakość edukacji w nowej strukturze administracyjnej kraju. ITeE, (WSH-P w Łowiczu); 19-21.10.1999 Łowicz

 • Certyfikacja i akredytacja ustawicznej edukacji zawodowej. ITeE; 15.10.1999 Radom

 • Budowa polskich standardów kwalifikacji zawodowych. ITeE, (BKKK); 09.1999 Radom

 • Zapewnienie jakości w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych. ITeE, Leonardo da Vinci; 22.06.1999 Radom

 • SEJMIK OŚWIATY DOROSŁYCH "Oświata dorosłych w działalności samorządów lokalnych". (SOP), ITeE; 25.05.1999 Zamość

 • Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszenia Edukatorów Programu PHARE-TERM. ITeE; 21-23.05.1999 Radom

 • Kształcenie dorosłych w reformowanym systemie edukacji. (ZZDZ), ITeE; 18.05.1999 Warszawa

 • Międzynarodowa Konferencja Health - its essence, diagnostic and strategies for improving "Zdrowie: istota, diagnostyka i strategie zdrowotne w warunkach nauczania, pracy i sportu". (PAN, Akademia Nauk  Medycznych Ukrainy, Rosyjska Akademia Nauk Medycznych, Politechnika Radomska), ITeE; 10-12.05.1999 Krynica Górska

 • Rozwój kształcenia ustawicznego - w 90 rocznicę urodzin Profesora Ryszarda Wroczyńskiego. ITeE, (Wyższa Szkoła Pedagogiczna); 29.03.1999 Warszawa

 • Edukacja, jest w niej ukryty skarb - promocja raportu dla UNESCO J. Delorsa. ITeE; 26.02.1999 Warszawa

 • Poprawa jakości pracy szkoły - w projekcie SMART. ITeE; 15.02.1999 Radom

  « góra strony

  1998
 • Poprawa jakości pracy szkoły - Program SMART. ITeE; 5-7.12.1998 Radom

 • Modułowe dokumentacje programowe - wyniki eksperymentu pedagogicznego. ITeE, (MEN); 18.11.1998 Radom

 • Kompetencje zawodowe w kontekście możliwości szkoły i oczekiwań pracodawców. (IBE), ITeE; 26.11.1998 Warszawa

 • Uznawalność  kwalifikacji zawodowych w Polsce. ITeE; 06.1998 Radom

 • Wdrażanie i ewaluacja treści kształcenia zawodowego. ITeE, (IBE); 19.05.1998 Radom

 • Systemy jakości na współczesnym rynku u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej. (IBE), ITeE; 4-5.05.1998 Radom

 • Wartości i metody dydaktyczne. ITeE, (Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości); 13.03.1998 Radom

 • Wdrażanie modułowych programów w kształceniu kursowym i szkolnym. ITeE, (ZDZ Kielce); 30.01.1998 Radom

 • Poprawa jakości pracy szkoły - w projekcie SMART. Improvement of the school working quality in SMART project. ITeE; 20.01.1998 Radom

  « góra strony

  1997
 • Przyszłość badań nad kształceniem i doskonaleniem zawodowym w nawiązaniu do dorobku Instytutu Kształcenia Zawodowego. (SOP) ITeE; 5.09.1997 Warszawa

 • Dobór treści kształcenia zawodowego. (IBE), ITeE; 6.06.1997 Warszawa

 • System szkolenia ustawicznego kadr Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. ITeE; 05.1997 Radom

 • Sejmik oświaty dorosłych. (SOP), ITeE; 26-27.05.1997 Jachranka

 • Sieć stowarzyszeń kadr zarządzających oświatą - podsumowanie realizacji Projektu PHARE TERM. ITeE; 29.04.97 Radom

 • Sieć stowarzyszeń kadr zarządzających oświatą. ITeE (IBE); 28.02.1997 Warszawa

 • Tworzenie sieci stowarzyszeń kadr zarządzających oświatą - warsztaty dla liderów stowarzyszeń. ITeE; 17.02.1997 Radom

  « góra strony

  1996
 • Struktura i proces kształcenia nauczycieli. W cyklu: Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli w Polsce. Politechnika Radom, ITeE; 9-10.12.1996 Radom

 • Stowarzyszenia kadr zarządzających w reformowaniu systemu edukacji. ITeE; 04.12.1996 Radom

 • Multimedia w kształceniu i doskonaleniu. ITeE; 04.11.1996 Radom

 • Wartościowanie i ocena pracy w urzędach pracy. ITeE; 08.10.1996 Radom

 • Organizacja sieci stowarzyszeń kadr zarządzających oświatą - współpraca z ENIRDEM. ITeE; 04.10.1996

 • Edukacja zawodowa dorosłych. ITeE; 23.09.1996 Radom

 • Kształcenie na poziomie policealnym w ramach projektu PHARE-TESSA. Education on the vocational level in the framework of PHARE TESSA. ITeE, (Biuro TESSA); 23.09.1996

 • Inauguracja Roku Szkolnego Eduakcji Dorosłych 1996/97. ITeE; 23.09.1996 Radom

 • Praktyczne aspekty funkcjonowania sieci stowarzyszeń kadr zarządzających oświatą. ITeE; 27.06.1996

 • Perspektywy działalności edukacyjnej ITeE w programach międzynarodowych. Radom, 1-2.06.1996

 • System oceny pracy w ramach Systemu Urzędów Pracy. 27.05.1996 Radom

 • Problemy bezpieczeństwa pracy w kształceniu zawodowym. ITeE; 18.05.1996

 • Zasady organizacyjno-prawne funkcjonowania ośrodka doskonalenia kadr administracji rządowej. ITeE; 26.04.1996 Radom

 • Jakość kształcenia zawodowego. ITeE; 24.04.1996 Radom

 • Modelowanie kształcenia zawodowego. ITeE; 10.04.1996 Radom,

  « góra strony

  1995
 • Pedagogika pracy wobec wyzwań współczesności. Work pedagogy towards challenges of the present time. ITeE; 13-14.11.1995 Jachranka

 • Edukacja rozumnych i zaradnych. (WSI Radom), ITeE; 6-8.10.1995 Radom

 • Wiosenna Szkoła Andragogiki: "Przyszłość pozaszkolnej edukacji dorosłych". (ZG SOP, ZG ZNP, KUP), ITeE; 15-17.05.1995 Kalisz

 • Modułowe pakiety edukacyjne w kształceniu zawodowym. ITeE; 26.04.1995 Radom

 • Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych. ITeE, (Edukacja i Praca); 25.01.1995 Warszawa

  « góra strony

  1994
 • Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju kształcenia zawodowego. MCNEMT; 05.10.1994 Radom

 • Poradnictwo i kształcenie doradców zawodowych. MCNEMT; (WOM, Woj. Urząd Pracy) 07.09.1994 Radom

 • Kształcenie ustawiczne i oświata pozaszkolna. MCNEMT, (WSI - Radom); 19.05.1994 Radom

 • Kształcenie modułowe szansą edukacji. MCNEMT, (WOM); 18.03.1994 Radom

 • Rozwój kształcenia zawodowego i oświaty dorosłych. MCNEMT; 23.04.1994 Warszawa

  « góra strony

  1993
 • Alternatywne wizje kształcenia zawodowego - konieczność badań i współpracy. MCNEMT; 24.11.1993 Radom

 • Kształcenie i doskonalenie zawodowe - problemy, oczekiwania i możliwości. MCNEMT; 10-12.06.1993 Lipsko

 • Wiosenna Szkoła Andragogiki Edukacja dorosłych wobec przemian społeczno-gospodarczych i kulturalno-oświatowych w kraju. MCNEMT; (SOP) 10-12.05.1993 Kalisz

 • Stan i perspektywy rozwoju pedagogiki pracy w kontekście "Europejskiego Wspólnego Domu". MCNEMT; 05.04.1993 Radom

 • Seminarium angielsko-polskie Continuing Education International and Regional Perspectives Kształcenie ustawiczne - międzynarodowe i regionalne perspektywy. MCNEMT; 26-27.04.1993 Duisbury (Anglia)

  « góra strony

  1992
 • Narodowy system kwalifikacji zawodowych NVQ. Standardy, metody oceny i mierniki jakości kształcenia. MCNEMT; 27.11.1992 Radom

 • Problematyka badań kształcenia i doskonalenia zawodowego w warunkach reformowania oświaty i restrukturyzacji przemysłu. MCNEMT; 23-24.10.1992 Lipsko k/Radomia

 • Seminarium polsko-rosyjskie: Kształcenie zawodowe w Rosji. Профессиональное образование в России MCNEMT; 08.10.1992 Radom

 • Kształcenie i szkolenie ustawiczne w zakładzie pracy. Continuous Education and Training at the Employers: IV Europejski Kongres Kształcenia Ustawicznego IV European Congress on Continuing Education and Training. MCNEMT; 5-9.10.1992 Warszawa

 • Kształcenie zawodowe i oświata dorosłych w Danii. MCNEMT; 08.06.1992 Radom

 • Naukowe wspomaganie wdrożeń nowych treści programowych w szkołach zawodowych. MCNEMT: 5-7.06.1992 Biała k/Sulejowa

 • Polsko-angielskie seminarium: Kształcenie i doskonalenie zawodowe a lokalny rynek pracy. Education and Professional Development and the Local Labour Market MCNEMT; 17-20.05.1992 Kazimierz Dolny

 • Kształcenie zawodowe i oświata dorosłych w Danii. MCNEMT; 06.04.1992 Warszawa

 • Kształcenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec i Wielkiej Brytanii. MCNEMT; 19.02.1992 Radom

  « góra strony

  1991
 • Wdrożenia próbne i ocena nowych dokumentacji programowych. MCNEMT; 5-7.12.1991 Siczki k/Radomia

 • Berufliche Vorberaitung der Sozial Vernachlassigten Jugendlichen Przygotowanie zawodowe młodzieży specjalnej troski. MCNEMT (BAG JAV Bonn); 4-5.04.1991 Sulejówek k/Warszawy

 • Ogólnopolskie seminarium dla autorów dokumentacji programowych i podręczników. MCNEMT; 7-9.02.1991 Siczki k/Radomia

  « góra strony

  1990
 • Dokumentacje programowe i doskonalenie treści kształcenia zawodowego w szkolnictwie zawodowym. MCNEMT; 06.1990 Tarnów

 • Kultura techniczna a wydajna praca. MCNEMT, (Muzeum Techniki): 1990 Warszawa

  « góra strony

  1989
 • Kształcenie i doskonalenie nauczycieli akademickich dla potrzeb eksploatacji: seminarium dydaktyczne. MCNEMT; 18.06.1989 Radom

 • Kierunki unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Polsce. MCNEMT, (IKZ): 5.05.1989 Warszawa

  « góra strony

  1988
 • System doskonalenia kadr dla potrzeb eksploatacji podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie i energetyce. MCNEMT; 17-19.10.1988 Ustroń Zawodzie

 • Problemy kształcenia eksploatatorów techniki rolniczej. MCNEMT; 15-16.09.1988 Bydgoszcz-Ciechocinek

 • Seminarium dla nauczycieli - autorów i recenzentów programów nauczania i podręczników. MCNEMT; 27-30.07.1988 Tarnów

  « góra strony

  1987
 • Kształcenie kadr eksploatacyjnych w woj. radomskim. MCNEMT; 26.10.1987 Radom

 • Kształcenie i doskonalenie kadr eksploatacyjnych. MCNEMT; 24-27.11.1987 Ustroń Śląski

  « góra strony

-->
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2008