Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychCzasopisma naukowe

  1. Edukacja Ustawiczna Dorosłych: Polish Journal of Continuing Education: kwartalnik naukowo-metodyczny. Radom: od 1993. Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom. Redaktor naczelny: dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE - PIB. ISSN 1507-6563. Misją czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych polskiej andragogiki i oświaty dorosłych. Artykuły dotyczą teorii, metodologii oraz przykładów dobrych praktyk innowacyjnego ustawicznego kształcenia zawodowego. Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym.

  2. Edukacja Dorosłych: półrocznik. Wydawca: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Warszawa: od 1993. Redaktor naczelny: dr hab. Ewa Sibińska. ISSN 1230-929X. Czasopismo naukowe poświęcone teorii i praktyce edukacji dorosłych, prezentujące najnowsze nurty teoretyczne, funkcjonujące w obszarze andragogiki, wyniki badań prowadzonych przez ośrodki akademickie oraz wymiany poglądów uczonych pedagogów i andragogów - praktyków. Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, działaczy edukacji dorosłych, wykładowców, nauczycieli, studentów i pracowników oświaty.
    Pedagogika Pracy: czasopismo naukowe: półrocznik. Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom. Redaktor naczelny: dr Krzysztof Symela. ISSN 0239-7757. Zamieszcza rozprawy, opracowania naukowo-metodyczne, studia przypadków, propozycje innowacyjnych rozwiązań, komunikaty z badań i wdrożeń. Czasopismo adresowane jest w szczególności do pracowników naukowych, wykładowców i nauczycieli, studentów, pracowników oświaty i publicznych służb zatrudnienia, doradców zawodowych oraz specjalistów zajmujących się rozwojem zasobów ludzkich.

  3. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje: kwartalnik. Wydawca: InstytutBadań Edukacyjnych. Redaktor naczelny: prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski. ISSN 0239-6858.

  4. KARIERA to miesięcznik o rozwoju zawodowym dla absolwentów szkół wyższych i studentów ostatnich lat studiów. Jest to praktyczny przewodnik, który pomaga studentom ostatnich lat studiów i absolwentom w wyborze właściwej ścieżki kariery, źródło inspirujących pomysłów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zawiera profesjonalne porady ludzi sukcesu, specjalistów HR, trenerów i fachowców z wielu dziedzin. Grupa docelowa: osoby w wieku 22 - 30 lat ,studenci ostatnich lat studiów, absolwenci szkół wyższych. Zawartość pisma: wiadomości z rynku pracy i edukacji, portrety najlepszych pracodawców przyjaznych studentom i absolwentom, charakterystyka specyfiki pracy i perspektyw rozwoju w określonych zawodach i branżach, informacje o ciekawych kierunkach studiów podyplomowych, szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji, wskazówki dotyczące szukania pracy, porady psychologiczne.

  5. Pedagogika Pracy: czasopismo naukowe: półrocznik. Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom. Redaktor naczelny: dr Krzysztof Symela. ISSN 0239-7757. Zamieszcza rozprawy, opracowania naukowo-metodyczne, studia przypadków, propozycje innowacyjnych rozwiązań, komunikaty z badań i wdrożeń. Czasopismo adresowane jest w szczególności do pracowników naukowych, wykładowców i nauczycieli, studentów, pracowników oświaty i publicznych służb zatrudnienia, doradców zawodowych oraz specjalistów zajmujących się rozwojem zasobów ludzkich.

  6. Problemy Profesjologii ISSN 1895-197X Półrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka. Ukazuje się od 2005 r. Czasopismo wydawane jest przez Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy Zespołu Pedagogiki Pracy KNP PAN i Zespołu Ergonomii PAN (Oddział Poznań) oraz Instytut Techniki i Pracy Uniwersytetu w Poczdamie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu. Redaktorem naczelnym jest Bogusław Pietrulewicz RADA REDAKCYJNA: Henryk Bednarczyk, Kazimierz Czarnecki, Victor Jakupec, Mirosław Frejman Ryszard Gerlach, Maria Jakowiecka, Stefan M. Kwiatkowski, Bernd Meier, Bogusław Piertulewicz, Witold Rybarczyk, Grigorij Tereszczuk, Kazimierz Uździcki, Zygmunt Wiatrowski, Zdzisław Wołk (przewodniczący).
« góra strony