Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe  ●  Monografie, raporty, podręczniki akademickie  ●  Instytucje naukowe, stowarzyszenia  ●  Bazy danychPedagodzy

wersja polska


ABRAMOWSKI Edward Józef,(17.08.1868–21.06.1918), psychologist and philosopher.  Social activist, head of the chair of psychology at Warsaw University. He promoted a cooperative movement as a peaceful form to prevent social consequences of capitalism. He emphasized the importance of the individual in history, intuition in knowing, next to taking account of subconscious awareness. Publications: Pierwiastki indywidualne w socjologii (1899); Badania doświadczalne nad pamięcią (1912); Źródła podświadomości i jej przejawy (1914).

ALEKSANDER Tadeusz, born on 10.10.1938. Employed at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow. Head of the Department of Social Pedagogy and Adult Education at the Institute of the Philosophy Department. In 1994 he received the title of Professor, in 2002 appointed to Professor of UJ. The dominant directions of his scientific work: theory and practice of learning and education (also by culture) of adults. Significant publications: Drogi aktywizacji kulturalnej ludzi pracy (Publisher Institute CRZZ, 1980), Optymalizacja pozaszkolnej edukacji ogólnokształcącej dorosłych (publishing house of UJ, 1982), Andragogika. Podręcznik dla studentów szkół wyższych (GENS, 2002), Etyka zawodowa pracowników sektora usług (Kraków, 1977), Rozwój człowieka – możliwości, bariery, wyzwania edukacyjne (Ostrowiec Świętokrzyski, 2001), Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych (ed., Kraków 2006), Andragogika -  podręcznik akademicki(Radom, Kraków 2009), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego T.1-2.(Kraków: Radom, 2009).

AMBROZIEWICZ Wiktor,(21.04.1882–23.10.1968). Education: gymnasium in Siedlce, law at the Warsaw University and studies on the Polish language in Lvov. Activist of the National Education Association, a member of ZET, President of the Tourist Society and many others. Publications: Władysław Przanowski i jego dzieło (1964); Moja przygoda pedagogiczna (1999); T. Nowacki: Z Polską w sercu. Rzecz o Wiktorze Ambroziewiczu (2002).

BARANIAK Barbara,born on 8.05.1954 in Sochaczew. She has worked at the Institute of Educational Research between 1993–2009. Doctor of Human Sciences in pedagogy. She works at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Publications: Programy kształcenia zawodowego. Teoria – metodologia – aplikacje (2001); Treści kształcenia zawodowego – kryteria i metody doboru (1995); Treści kształcenia zawodowego (1997); Nowy słownik Pedagogiki Pracy (2000): co-author with T. Nowacki and K. Korabiowska-Nowacka, Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej (ed., Warszawa, Radom 2007), Wartości w pedagogice pracy (ed., Warszawa, Radom 2008), Metody badania pracy (Warszawa 2009).

BEDNARCZYK Henryk,born in 1943,Doctor of technical sciences(1977), post-doctoral degree in human sciences in pedagogy (1997) – Institute for Vocational-Technical Education at Russian Academy of Pedagogical Sciences. Professor of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute. Head of Chair of Work Pedagogy at High Pedagogical School – Polish Teachers` Union in Warsaw. Since 1998 vice-chairperson of Work Pedagogy Team of Pedagogical Sciences Committee (PAN). Regular member of  the Pedagogical Sciences Academy in Ukraine and Russian Academy of Vocational Education. Fields of work: work pedagogy, theoretical and methodological basis for a multi-level system of vocational education, modular education, quality of education, professional qualification standards, educational standards. Founder of the Work Pedagogy Centre in Radom. Significant publications: Zadania zawodowe i kształcenie mechaników (1996); Education and Professional Development and the Local Labour Market (1992); Pedagogika pracy wobec wyzwań współczesności (1995); Modulnaja sistema niepreryvnogo profesionalnogo obrazovania (Sankt Petersburg 1999); Vademecum menedżera oświaty (2000); Współpraca międzynarodowa w badaniach naukowych i edukacji (2000). Scientific editor of the monographic series Library of Work Pedagogy (over 100 titles since 1993); editor-in-chief of the scientific quarterly: Polish Journal of Continuing Education (since 1993). In 1999 established the local educational society Sycyna. The laureate of the following prizes: Stanisław Staszic, Marshall of the Mazovia region (2001), Radom Inhabitant of the Year (2000), awarded with the medal of the Commission of National Education, awarder with many  decorations, among others Knight`s Cross of  the rebirth of the Polish state (1997), Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005 (Warszawa: MEN, 2005); Pedagogika pracy: doradztwo zawodowe (co-author with M. Żurek, J. Figurski ((Radom; Warszawa: 2004). Jakość ustawicznej edukacji zawodowej (ed., Radom, Warszawa 2006), Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych: rozwój i współpraca (ed., Warszawa, Radom 2007)

BIEGELEISEN-ŻEŁAZOWSKI Bronisław,(1881–1963) psychologist and pedagogue. Post-doctoral degree in 1905 in Charlottenburg, dissertation at  Lvov Technical University. During the First World War, a teacher in Cracow at the School of Industrial and organizer of the vocational counseling. Publications: Poradnictwo zawodowe a szkoła (1928); O wartości diagnostycznej badań psychotechnicznych (1931); Normalizacja testów Otisa dla młodzieży polskiej; Podstawy psychologiczne poradnictwa zawodowego (1937); Podstawy statystyki (Kraków 1938); Wiedza o pracy ludzkiej – antologia (1959); Zarys psychologii pracy (1964).

BORKOWSKA Stanisława, born on 26.12 1939. Since 1961 she has worked at Lodz University, where since 1978 she has organized and managed the chair of Labor and Social Policy. In the years 1984-1990 undersecretary of State in the MLSP. The title of Professor. obtained in 1982, Associate professor in 1987. In 1997-2002 director of the Institute of Labor and Social Affairs. She cooperates with national and international scientific societies, including a board member of the European Committee for Work and Pay, and the American Compensation Association, editorial board member (Editorial Board), as well as Vice President of Issues Committee of Labor and Social Policy Committee and a member of the Academy of Sciences of Organization and Management Sciences,  as well as the Academy of Economic Sciences. She is the editor of the bimonthly  “Human Resource Management”. Her academic achievements includes over 300 publications, among others: Płace i koszty (Warszawa 1993); Menedżer u progu XXI wieku (Łódź 1998); Edukacja zawodowa a rynek pracy (Warszawa 1999); Pakietowe systemy wynagrodzeń (Warszawa 2000); Strategie wynagrodzeń (Kraków 2001), Motywować skutecznie (ed., Warszawa 2004), Pracownicy produkcyjni – problemy zarządzania, materiały konferencyjny (ed., Łódź 2006), Systemy wysoce efektywnej pracy (ed., Warszawa 2007).

BRZOZOWSKI Stanisław Leopold Leon, (1878–1911) literary critic, playwright and novelist. Publications, dissertations on philosophical topics. Creator of the philosophy of work, which he dealt with especially in the years 1906–
–1911. Significant publications: Legenda Młodej Polski (Lwów 1910); Głosy wśród nocy (opr. Ostap Ortwin, Lwów 1912); Kultura i Życie; Zagadnienia sztuki i twórczości; W walce o światopogląd (monograph by A. Walicki, Warszawa 1973); Listy (monograph by M. Sroka, Kraków 1976).

BURGUND, rector of The Elementary Teachers` Seminar in Lowicz. Idee dla miejskiej szkoły published in w 1808 r. Assumptions of work performance for children in schools and an extensive schedule of practical-craft classes for teachers of these schools. In addition, a Sunday school designed for working youth.

CZACKI Tadeusz, (1765–1813) An organizer of education, pedagogue. He cooperated with H. Kollataj concerning the organization of krzemieniecki plants. Founder of schools for governesses, craft and agriculture. He introduced learning about work, self-government into the local high school, practical teaching , teaching of agricultural work or crafts. He promoted sending young people abroad for training. Precursor of vocational training and work pedagogy.

CZARNECKI Kazimierz Marian, born on 6.05.1933.  He worked at the high Pedagogical School of the Society of General Knowledge at the Department of Social and Pedagogical Sciences in Katowice. Head of the Department of Adult Education. Doctorate in 1964, the position of professor at the School of Teaching and Management Skills in Ryki in 1999. Publications:Ukierunkowanie zawodowe człowieka (Katowice 1981); Szkolna wiedza pojęciowa uczniów klas początkowych w świetle badań naukowych (Katowice 1995); Naukowy rozwój człowieka (Kraków 2001); Podstawowe pojęcia psychologii społecznej (Katowice 2002), Psychologia zawodowej pracy człowieka (Sosnowiec 2006), Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa (Sosnowiec 2008), Profesjologia: nauka o zawodowym rozwoju człowieka (Sosnowiec 2010).

DENEK Kazimierz, born on 12.11.1932. Doctorate in 1965, post-doctorate title in 1972, associate professor in 1980, full professor in 1989. full professor at UAM in Poznan. Since 1975 he managed the General Didactics Department of UAM. Fields of activity: didactics (general, of high and vocational school); changes in education in the context of the information civilization; pedeutology; economics of education, sightseeing and tourism. Member of the Committee of Pedagogical Sciences, the presidium of ZG PTP. Title of honoris causa at the Physical Education Academy in Wrocław. Publications: Rola szkolnictwa zawodowego Wielkopolski w przygotowaniu kadr dla gospodarki narodowej w latach 1945–1960 (1986); Z zagadnień metrologii dydaktycznej (1977); Pomiar efektywności kształcenia w szkole wyższej (1980); Wartości i cele edukacji szkolnej (1994); O nowy kształt edukacji (1998); Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej (1999, second ed. 2001, third ed. 2002), Ku dobrej edukacji (Toruń 2005), Poza ławką szkolną (Żary 2008), Proces kształcenia i jego uczestnicy ( Sosnowiec 2010).

DURAJ-NOWAKOWA Krystyna Marcjanna, born on 09.01.1945 in Dąbrowa Górnicza. Associate professor in 1999, post-doctorate in 1984, professor in 1998. Place of work: The Jan Kochanowski University Humanities and Sciences. Publications: Nauczyciel, kultura, osoba, zawód (Kielce 2002); Modelowanie systemowe w pedagogice (WSP, Kraków 1997); Teoria systemów a pedagogika (WSP, Kraków 1992); Studiowanie literatury przedmiotu (Kraków 2002), Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór (Rzeszów 2008), Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie (ed., Rzeszów 2009), Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej (ed., Rzeszów 2010).

FURMANEK Waldemar, born on 11.07.1945. Head of the Institute of Technology on University of Rzeszów. Education; Master degree: The Higher School of Pedagogical Pedagogy in Rzeszow in 1969;  Doctorate: Department of Psychology and Education, University of Silesia in 1975; habilitation: Faculty of Education, Warsaw University in 1989. Professor in 2009. Fields of activity: theory and practice of vocational and technical education,  didactics of technology and information science. Publications: Podstawy edukacji zawodowej (Fosze, Rzeszów 2000); Elementy wychowania technicznego w działaniach diagnostycznych, demontażowych i montażowych (WSP, Rzeszów 1992); Świat metali (together with A. Bylica and W. Walat, WSP, Rzeszów 2000); Podstawy wychowania technicznego (WSP, Rzeszów 1987; 21), Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i informatycznej (ed., Rzeszów 2003), Czas jako wartość we współczesnej pedagogice (ed., Rzeszów 2008), Edukacja a przemiany cywilizacyjne (Rzeszów 2010).

GAWRYSIAK Marek Tomasz, born on 1946 in Włocławek. Associate professor of Bialostocki Technical University, head of Mechatronics Department. Doctorate in 1976; post-doctoral degree in technical sciences (Technische Universität Dresden, 1988). Fields of activity: mechatronics, metatechnology, didactics of technology. Publications: Analiza systemowa urządzenia mechatronicznego (Białystok 2003); Edukacja metatechniczna. Wprowadzenie do celów i treści kształcenia ogólnotechnicznego (Radom 1998); Mechatronika i projektowanie mechatroniczne (Białystok 1997); Translations from German: Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady (PWN, Warszawa 2001); Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne (PWN, Warszawa 1999), Analiza systemowa urządzenia mechatronicznego (Białystok 2003).

GERLACH Ryszard, born on 22.05.1955, associate professor at Kazimierz Wielki Bydgoszcz Academy. Dean of the Pedagogy and Psychology Department. Head of Work Pedagogy and Andragogy Department. Doctorate in1986 at The Higher School of Pedagogy in Opole, post-doctorate degree in 1999 at UMK in Torun. Over 60 publications, among others: Służba pracownicza w zakładach przemysłowych – funkcja założona i rzeczywista (co-author with Z. Wiatrowski, Bydgoszcz 1985); Doskonalenie zawodowe pracujących we współczesnym zakładzie przemysłowym (Bydgoszcz 1989); Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku (Bydgoszcz 1997); Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy (Bydgoszcz 2002), Współczesne problemy nauk pedagogicznych wybranych krajach Europy Środkowowschodniej (ed., Bydgoszcz 2006), Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia (ed., Bydgoszcz 2008).

JERUSZKA Urszula Teresa, born on 19.12.1952. Doctorate in human sciences in pedagogy in 1996; Institute of Educational Research in Warsaw. Associate professor of the Maria Grzegorzewska Academy of Special Education in Warsaw. Head of Work Pedagogy and Andragogy Department. Fields of activity: relations between education, professional development and the labour market, optimization of the process and results of education and professional development. Publications: Ewolucja programów przedmiotów zawodowych (Warsaw 1998); Pomiar wyników a jakość kształcenia zawodowego (first ed., Warsaw 2000, second ed. rozszerz., 2002); Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej (co-authors: S.M. Kwiatkowski (ed.), H. Bednarczyk,  A. Bogaj, Z. Kramek, K. Symela, Warsaw 2001); Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy (red.: U. Jeruszka, Warsaw 2000); Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy  (ed.. U. Peruszka, Warsaw 2002), Kwalifikacje zawodowe: poglądy teoretyczne a rzeczywistość (Warszawa 2006), Problemy współczesnego doradztwa zawodowego (red. nauk., Warszawa 2007), Człowiek i zawód: wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy (Warszawa 2010).

KABAJ Mieczysław, born on 26.02.1933 in Dębica. Professor at the Institute of Labour and Social Policy since 1971. Doctorate in 1964. post-doctoral degree in 1974. Associate professor of Warsaw university in 1978 r. Expert of UNO and International Labour Organization in Genewa. Mamber of the Committee of Economical Sciences  PAN, Committee of Sciences on Work and Social Policy as well as Committee of Foresighting Polska 2000 Plus at the Presidium of PAN. Publications: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze (Scholar, Warsaw 1998); Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. Raport (IPiSS, Warsaw 2000); Badanie bezrobocia długotrwałego (IPiSS, Warsaw 2001), Partycypacyjny system wynagrodzeń: w kierunku kapitalizmu partycypacyjnego, wysokiej produktywności i godziwej płacy (Warszawa 2003), Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy: dezaktywizacja Polski? (Warszawa 2005).

KACZOR  Stanisław, born on 19.09.1924. He works at the position of the professor at The Higher School of Management and Administration in Opole. Doctorate at UW in 1971, habilitation at UW in 1978, title of full professor in 1983,  associate professor in human sciences in 1989. For over 10 he has cooperated with the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom.  Stll active in Polish Educationalists` Association. Publications: Modernizacja kształcenia zawodowego (red., Warszawa 1977); Podręcznik w nowym systemie kształcenia zawodowego (red., Warszawa 1978); Nauczyciel w kształceniu  pozaszkolnym dorosłych (Warszawa 1981); Prace dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela w pozaszkolnym kształceniu dorosłych (Warszawa 1985); Wychowanie w szkole zawodowej (co-author S. Tytus, Warszawa 1987), Wybrane problemy edukacji i eurointegracji (Opole 2005), Szkoły wyższe – ważny etap uczenia się przez całe życie (ed., Opole 2008).

KARAŚ Stanisław, (1943–2002). Doctorate in 1979 at Silesian University. Participated in works on: Encyklopedii Oświaty i Kultury Dorosłych (1986) and Słownik Pedagogiki Pracy (1986). General Director of The General Knowledge Society. Outstanding organizer of adult education. Co-founder and chairman in 1998 of the Charter of the Adult Education Agreement.

KARGULOWA Alicja Jadwiga, born on 2.06.1936 in Majdan Stary. Employed at University of Lower Silesia Department of Pedagogical Science. Doctorate in 1975; habilitation in 1985; professor in 1998. In 1994–1996 she managed the Doctoral Studium of Pedagogy. Publications: Poradnictwo wychowawcze w świetle teorii i praktyki (Wrocław 1980); Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej (ed., Wrocław 1995); Dramaturgia poradnictwa (Wrocław 1996); Przeciw bezradności: nurty – opcje – kontrowersje w poradnictwie o poradoznawstwie (Wrocław 1996), O teorii i praktyce poradnictwa: odmiany poradoznawczego dyskursu (Warszawa 2004), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu (ed., Warszawa 2009).

KARNEY Janina Elżbieta, professor, post-doctoral degree, Christian Theology Academy in Warsaw, Head of Basic Problems Education Departament. Doctorate in transport psychology  (drivers). Habilitation in pedagogy and psychology of work. Specialization: psychology of work and organization  of work pedagogy. Publications in all fields of work: Człowiek w środowisku pracy (Warszawa 1988); Człowiek i praca (Warszawa 2000); Podstawy psychologii i pedagogiki pracy (Pułtusk 2004), Psychopedagogika pracy: wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy (Warszawa 2007).

KOŁKOWSKI Ludwik, (13.06.1918–11.11.2001); Doctorate in human sciences in 1969; docent in 1973. He worked as a docent at: Institute of Pedagogy, next at the Institute of Vocational Education in 1963–1974; docent at Warsaw technical University in 1974–1988. Publications: Zagadnienia metodyki nauczania przedmiotów elektrycznych (co-authors: B. Czejdo, S.M. Kwiatkowski, 1982); Problemy algorytmizacji i automatyzacji procesu dydaktycznego (ed., co-editors: M. Godlewski, E. Lipiński, 1983); Elementy teorii kształcenia zawodowego (co-author: S.M. Kwiatkowski, 1994).

KORABIOWSKA-NOWACKA Kazimiera, born on 24.02.1923. She worked at research institutes: since 1963 at Institute of Pedagogy in Warsaw as an adiunct, manager of the practical teaching of a profession workshop. Since 1.02.1975 till 30.09.1981 she worked at Silesian University. Publications: Podręcznik do nauki technologii w szkołach odzieżowych (Warszawa 1948 and 1949); Procedura badań przydatności do pracy absolwentów szkół zawodowych (Wrocław 1974); Metodyka i wyniki badań przydatności w pracy absolwentów szkół zawodowych (Katowice 1980); Nowy Słownik Pedagogiki Pracy (Warszawa 1999).

KORADECKA Danuta Krystyna, born on 09.12.1936. Since 1989 director of the Central Institute of Work Protection. Member of Polish Academy of Sciences; executive committee of Polish Academy Sciences; Committee on Ergonomics. Awards: award of Halina Krahelska, General Inspector of Work – 1994; World Safety Organization award – 1998; Medal of the Polish Ergonomics Society of Wojciech Jastrzębowski – for achievements for Polish ergonomics – 1999; Human Factors and Ergonomics Society award – for achievements for international ergonomics – 2000. Publications: (monographs, handbooks and original works) Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (Warszawa 1997), Series Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia (ed., Warszawa 2000), Bezpieczeństwo i higiena pracy (ed., Warszawa 2008).

KOTARBIŃSKI Tadeusz, (1886–1981) pedagogue, philosopher, author of the independent ethic and theory of effective activity – praxiology. Education: architecture at Darmstadt and philosophy at Lvov University under the Tadeusz Kazimierz Twardowski`s direction. Doctorate in 1912, associate professor in 1929. After the second world war– vice-chancellor of Lodz University (1945–1949), and since 1951 – the chair at UW. Outstanding learned, president of PAN (1957–1961), president of the Polish Philosophical Association. Publications: Traktat o dobrej robocie (Warszawa 1962); Prakseologia (Wrocław 2000); Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk (Warszawa 2003); Medytacje o życiu godziwym (Warszawa 1986); Sprawność i błąd: z myślą o dobrej robocie nauczyciela (Warszawa 1966). 

KURJANIUK Jerzy, born 01.06.1931. Doctorate at UAM – 1972, docent – 1977. Career: 1960–1974 MOiSW, 1974–1975 Warsaw Technical University; 1975–1986 Vocational Education Institute.  Publications: Problemy kształcenia zawodowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (PWN, 1981); a five-volume „classification of professions and specialities” together with the dictionary of all classified professions and specialities  (1995) – together with the team: Teresa Hordyjewicz,  Teresa Popielas, Jolanta Skórska and Jerzy Stahl.

KWIATKOWSKI Stefan Michał, born on 21.01.1948. Doctorate in technical sciences, habilitation in human sciences
– University of Humboldt in Berlin in 1989. Professor of human sciences in 1994. Former director of Educational Research Institute. Chairman  of Pedagogical Sciences Committee (since 2003). Publications: Podstawy kształcenia modułowego (co-authors: Czesław Plewka, Urszula Peruszka, 1995), System edukacji w Polsce (co-authors: Andrzej Bogaj, Mirosław J. Szymański, 1997), Zmiany strukturalne w kształceniu zawodowym w latach 1990–2000, Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria – Metodologia – Projekty (ed., co-editor: K. Symela, 2001); Kształcenie zawodowe: dylematy teorii i praktyki, (2001); Dostosowanie struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – w kontekście zmian w systemie edukacji,  (2002); Standardy kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne. Relacje–Modele–Aplikacje (ed. and co-editor: I. Woźniak, 2002), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy (ed., Warszawa 2004), Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników (ed., Warszawa 2007), Kształcenie zawodowe (Warszawa 2008); Aktywizacja zawodowa studentów w akademickich biurach karier (Radom 2008).

MARCZUK Mieczysław, born on 5.10.1924 in the Wielgorz village, region Siedlce. Docent, pedagogue, andragogist. Head of  the Andragogy Unit (1970–1991), director of the Institute of Pedagogy (1972–1974 and 1984–1991), deputy dean of Pedagogy and Andragogy Department (1974–1984). In 1981–1990 managed the research on adult education and vocational education lead by IKZ. Publications: Problemy i dylematy andragogiki (ed., Lublin–Radom 1994). The editor-in-chief of Lubelski Rocznik Pedagogiczny (1973–1990) and chirman of the editorial committee of the monthly  Oświata Dorosłych (1982–1990).

MARSZAŁEK Aleksander, born on 29.10.1963. Doctorate in 1991 – Academy of Pedagogical Sciences USSR in Moscov. Habilitation in 2002. Career: 2001–2002 adiunct at UR, since 2002 professor at UR. Fields of research: work pedagogy, vocational didactics, didactics of technology. Publications: Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży (WSP, Rzeszów 2001); Pedagogiczne i politechniczne podstawy edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących RP (APN, Moskwa 1991) (in Russian); Metody aktywizujące w nauczaniu i uczeniu się techniki (ODP, Tarnobrzeg 1999). Awards: award of the vice-chancellor of WSP in Rzeszow, individual, 2nd degree, 1992, award of the vice-chancellor of UR, individual, 1st degree, 2002.

MODRZEWSKI Frycz Andrzej, (1503–1572), outstanding political writer, representative of Polish Renaissance. Under the service of Łaski primate, then the secretary of Zygmunt August. Significant work: De Republica emendanda... (1577). In the reform projects of Modrzewski, work and diligence are treated as an essential part of the reform of the state and its reconstruction.  His views are the most important among ancestors of teaching work, which he recognized as a source of prosperity and happiness of both individuals and society.

NOWACKI Tadeusz Wacław, born 25.11.1913. Pedagogue of work. Full professor, doctorate in pfilosophy.  Autor of a new discipline: pedagogy of work. Director of the Institute of Vocational Education (1972–1983). Publications: approx. 1000 treatises, editor of over 130 volumes of scientific works:  Zawodoznawstwo; Podstawy dydaktyki zawodowej; Leksykon  pedagogiki pracy; Praca ludzka, Tworząca ręka (Warszawa 2005), Świat marzeń (Lublin 2010).

OKOŃ Wincenty, born on 22.01.1914, pedagogue, historia. Doctorate in philosophy at UŁ in 1948; 1972–1974 director of the Institute of Pedagogical Sciences; 197l–1973 member of the presidium of the Committee of Experts for Report on Education State. National member of Polish Academy of Sciences. Publications: Proces nauczania (1954, 6th edition, 1966); Zarys dydaktyki ogólnej (1963, 4th edition 1970); U podstaw problemowego uczenia się (1964, 2 wyd., 1965); Podstawy wykształcenia ogólnego (1967, 4 wyd., 1987); Szkoła współczesna – przemiany i tendencje rozwojowe (1979); Zur Geschichte der fortschrittlichen Pädagogik in Polen (ed., 1984); Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej (1987, 3rd edition., 1996); Zabawa w rzeczywistość (1987, 1995); Rzecz o edukacji nauczycieli (1991); Wizerunki sławnych pedagogów polskich (1993); Nowy słownik pedagogiczny (1996); Kształcenie ogólne a kształcenie zawodowe, in: Kształcenie zawodowe w służbie gospodarki i kultury zawodowej (1978), Struktura i treść szkoły współczesnej, (selection and elab., Warszawa 1997), Nowy słownik pedagogiczny (Warszawa 2007).

PARZĘCKI Ryszard, born on 26.01.1935. Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz. Doctorate in 1979; habilitation in 1990. Fields of interests: work pedagogy, professional counselling, pedeutology – especially in adult education and development in the context of continuing education.  Significant publications after  1990: Edukacja zawodowa młodzieży szkół średnich w systemie stacjonarnego kształcenia wyższego (Toruń 1991); Edukacja techniczna młodzieży szkół ogólnokształcących i zawodowych (red., Bydgoszcz 1994); Orientacja i poradnictwo zawodowe, (współautor, Radom 1995); Edukacja ogólnotechniczna – dylematy teorii i praktyki, (co-ed. M. Kajdasz) (Bydgoszcz 1996); Edukacja i poradnictwo zawodowe (Słupsk 1996); Współczesne przemiany kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli, (ed., Bydgoszcz 1998); Podstawy wiedzy o edukacji i poradnictwie zawodowym (Włocławek 1999), Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji: zamierzenie, wybory, realia (Toruń 2004), Poradnictwo zawodowe w teorii i praktyce – collective monograph (ed., Gdańsk 2010).

PETRULEWICZ Bogusław, associate professor of University of Zielona Góra. Head of Institute of Technical and Computer Education. Education: doctorate in 1986 in Moscow;  habilitation in 1995. Publications: Professionalnaja podgotovka i razvitie licnosti (Moscov, 2001); co-author Mirosław Frejman, Pracownik, edukacja, gospodarka: Wybrane zagadnienia (ed., Zielona Góra, 2001); Czynniki  determinujące aktywność  zawodową pracowników (ed., Zielona Góra, 2001;); Problemy rozwoju zawodowego pracowników (ed., Zielona Góra, 1998); Całożyciowa edukacja zawodowa: problemy teorii i praktyki (ed., Zielona Góra 1997), Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników (ed., Zielona Góra 2002), Leksykon profesjologiczny (Sosnowiec 2010).

PIRAMOWICZ Grzegorz, (1735–1801), Jesuit, pedagogue, secretary of Elementary Books Society. He promoted civic, patriotic and practical education. He introduced agriculture, horticulture, rural architecture into parish schools as well as the elements of craft, trade and transport into urban schools. Publications: Powinności nauczyciela and the elementary: Nauki obyczajów dla ludu.

PLEWKA Czesław, born on 19.01.1947 in Zajączków, Koszalin region (now: West-Pomeranian). Doctorate in humanities in 1985 at the Institute for Educational Research, Warsaw. Master studies at the faculty of mechanical at Warsaw Technical University graduated in 1977. He has a third degree of professional specialization in the teaching of vocational subjects. The deputy editor of Pedagogiki Pracy. Significant publications: Kultura pracy (1992); Poradnik nauczyciela praktycznej nauki zawodu (1993); Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych (ITeE, Radom 1999); Vademecum menedżera oświaty (ed. Cz. Plewka, H. Bednarczyk, ITeE, Radom 2000); Oświata zachodniopomorska w latach 1945–2002. Z dziejów oświaty Pomorza Zachodniego 1945–2002 (ed. Cz. Plewka, Szczecin 2003), Skuteczne zarządzanie współczesną szkołą (Szczecin 2005), Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczyciel (Warszawa 2009); Menedżer i kreator oświaty (co-author H. Bednarczyk. Radom 2008).

POPŁAWSKI Antoni, (25.08.1739–12.03.1799), Piarist, educational activist, author of the project on the organization of education and upbringing applied to the Commission of National Education. Practical education, implemented by the introduction of appropriate content for school programmes. Precursor of the pedagogy of work.

PÓŁTURZYCKI Józef, born on 22.11.1934. He is employed at the Warsaw University – Faculty of Pedagogy. Dean of Paweł Włodkowic Higher School. Graduate of the UW. Doctorate in 1966. Habilitation in 1973. Title of the professor in 1989. Main fields of activity: changes and needs of education in Poland: educational aims, content, methods, principles and efficiency of continuing education, process of self-education; development and transformation of adult education in Poland and abroad. The founder and president of the Academic Andragogical Society in 1994. Chairman of the Adult Pedagogy Team since 1990 (at  the Committee of Pedagogical Sciences PAN), Board for National Education Reforms 1996–1997, group for experts of UNESCO at ECLE in Prague. Publications: Edukacja doro­słych za granicą (1998, 2001); Dydaktyka dla nauczycieli (1995, 1996, 1997, 1998); Akademicka edukacja dorosłych (1994); Dydaktyka dorosłych (1991); Tendencje rozwojowe kształcenia ustawicz­nego (1981); Jak studiować zaocznie (1995, 1996, 1997, 1998, 2001); Adult Education in Peoples Poland (co-author, 1976); In­ternational Handbook of Adult Education (co-author, 1990, vol. I–III); Retking Adult Education for Development Compendium (co-author, 1993), Dydaktyka dla nauczycieli (Płock 2002), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych: od idei do praktyki (Płock, Radom 2004);  Edukacja dorosłych w Kanadzie (Radom 2008); Edukacja w Szwecji, (Radom 2009).

PRZANOWSKI Władysław, (21.03.1840–4.02.1937). Education: Draft school in Lodz, studies at Lvov Technical University. Since 1915 a member of Enlightenment Departament. Programme Works in the section of Elementary Schools, since 1915 organizer of One-year Manual Works  for Teachers at the Szlenkier School on Gorczewska Street. Monograph by Wiktor Ambroziewicz: Władysław Przanowski i Jego dzieło, with the foreword by Tadeusz Kotarbiński.

PRZYBYLSKA Ewa, born on 19.09.1960. Professor at Mikołaj Kopernik University in Torun. Vice-president and director of the Polish-German Foundation for Adult.  Doctorate in humanities in 1999. Since 1991 works at the Institute of International Cooperation of German Union of Common Universities (IIZ/DVV), as a director of  IIZ/DVV mission in Poland. Publications: System edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec (ITeE, Radom 1999); Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy (ITeE, Radom 2000); Perspektywy i tendencje edukacji dorosłych (IZZ/DVV, Bonn 2002), Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie: bogactwo, różnorodność, doświadczenie (ed., Toruń 2005), Kształcenie specjalistów edukacji dorosłych w edukacji ustawicznej i szkolnictwie wyższym (Toruń 2006).

RACHALSKA Wanda, (1918–2002), doctorate – 1964, habilitation – 1972 at SGGW, associate professor – 1986.  Since 1996 she has worked WSP TWP in Warsaw. Publications: Pedagogika pracy (Warszawa 1978, co-author Z. Wiatrowski); Orientacja zawodowa w szkole podstawowej (Warszawa 1980); Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu (ed., Warszawa 1982); Wybór zawodu a wychowanie przez pracę w rodzinie (Warszawa 1984); Problemy orientacji zawodowej (Warszawa 1986); Model orientacji zawodowej w wyższej uczelni (ed., Częstochowa 1994).

RADLIŃSKA Helena, (2.05.1879–10.09.1954). Education: studies in Volv and Cracow.; habilitation
– 1925.  Educational activist, professor of Wolna Wszechnica Polska, after the second World War - UŁ, founder of social pedagogy. Since 1922 –lectures at Wolna Wszechnica, in 1945 – chair of Social Pedagogy  at UŁ. Publications: Praca oświatowa, jej zadania, metody i organizacja (1913); Oświata dorosłych. Zagadnienia, dzieje, formy, pracownicy, organizacja (1947); Pedagogika społeczna (1961); Z dziejów pracy społecznej i oświatowej w Polsce (1954).

RAJKIEWICZ Antoni Marian, on 11.06.1922., Doctorate in economics at SGPiS 1954, habilitation in 1962, associate professor in 1969, full professor in 1978, title of honoris causa at the University of Helsinki in 1995. Head of the chair of Social Policy 1969––1972, director of the institute 1977–1981. The Institute of Labour and Social Studies: director 1984–1988. Internships: scholarship of the Ford`s Foundation, Sozialforschungsstelle Dortmund, University in Tybinga, ILO, Genewa, 1959–1960. Publications:approx. 600, including:  Problemy zatrudnienia (1959); Dynamika i struktura zatrudnienia w Polsce (1961); Ludność, zatrudnienie, kwalifikacje (1964);  Zatrudnienie w Polsce Ludowej w latach 1950–1970 (1965); Polityka społeczna (ed. and author, 1970); Polityka społeczna (handbook PWE, 1973, 1976, 1979) (in Russian 1977); Zanjatost’ naselenija Pol’si 1970; Społeczeństwo polskie po 1989 (1994, 1995, 1996).

ROWID Henryk, (1877–1944), teacher, psychologist, since 1913 – organizer of holiday courses for teachers  before the establishment of Pedagogical  Institute ZNP in 1932. Editor-in-chief of Ruch Pedagogiczny since 1933, and Chowanna since 1934. Director of the National Pedagogical Pedagogium in Cracow – 1928–1939. Promotor of the idea of New Education – emphasis on psychological aspekt of education, as well as school of work.  Publications: Szkoła twórcza.  Postawy teoretyczne i drogi urzeczywistniania szkoły pracy (1926); Psychologia pedagogiczna (1928); Podstawy i zasady wychowania (1946).

SPASOWSKI Władysław, (28.02.1877–06.07.1941), philosopher and  pedagogue. Studies in country and abroad (Genewa and Berno). Significant publications: Wyzwolenie człowieka w świetle filozofii, socjologii pracy i wychowania ludzkości (1933).

SPOCZYŃSKA Helena, (1896–1968),  teacher, peasant activist. Studies at UJ in Cracow – 1918. Career: plebiscite in Slask in 1920, during occupation in ZOR, then in Lipiny, in 1945 she started the building works of the gymnasium and secondary school in Lipiny, nominated the name of  Helena Spoczyńska in 1970. Publications: approx. 18 articles. (T. Nowacki: Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej (Warszawa 2000).

STASZIC Stanisław, (05.11.1755–20.01.1826) great scholar, statesman and Minister, many areas of science (statistics, geography, mining, metallurgy, organization of science, organization of industry, analysis of the political system and social analysis of Poland); a kind of anthropology in the poem: Ród ludzki. Father of vocational education. Under his care there were created Warsaw universities and vocational schools, such as the Agronomic Institute in Marymont, School of Mining in Kielce, Institute of Midwives and the University of Warsaw, the Preparatory School of the Polytechnic Institute. Significant publications: Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego and Przestrogi dla Polski (UKSW, 1972).

STOCHMIAŁEK Jerzy, associate professor since 1991. Doctorate in 1979. Habilitation in 1988. Fields of interests: pedagogy of adults – andragogy of work, social and special pedagogy. He works at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Publications: Pedagogiczne aspekty kierowania (Ossolineum, Wrocław–Warszawa 1988); Problemy współczesnej edukacji w niemieckich i polskich opracowaniach (ed. J. Stochmiałek, Wyd. ITeE, Warszawa–Radom 1995), Pedagogika wobec kryzysów życiowych (ed., Warszawa 1998), Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe (Warszawa 2009).

SYMELA Krzysztof Franciszek, born on 9.03.1958. Doctorate in pedagogy at the Educational Research Institute in Warsaw in 1993. Since 1987 – head of Vocational Education Research Department at the Institute for Sustainable Technologies – National research Institute in Radom. Publications: Wdrażanie i ewaluacja modułowych programów szkolenia dorosłych (Warszawa 1997); Kruszwicki W., Symela K. (red.): Poprawa jakości pracy szkoły (Programmes: PHARE SMART, Warsaw 1999); The principles of implementation and evaluation of modular programmes in training of adults (Warsaw–Geneva–Radom 1999); Konstruowanie modułowych programów kształcenia zawodowego (Radom 2000); Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce w systemie szkolnym i pozaszkolnej edukacji zawodowej (Radom 2001); Kwiatkowski S.M., Symela K. (ed.): Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty (Warsaw 2001), Kształcenie i szkolenie modułowe dla rynku pracy (Radom 2003), Informator o modułowych programach szkolenia zawodowego (co-author., Radom 2009)

SZANIAWSKI Ignacy, (10.04.1909–1983) pedagogue of work. Education: doctorate at UJ – 1948, docent – 1955, professor at Warsaw University – 1980. Career: teacher 1928–1945, Ministry of Foreign Affairs – 1946–1950, head of the chair of polytechnic and vocational education– 1965–1969. Publications: Pedeutologia jej rozwój i metody (1938); Diesteweg i wiosna ludów (2 wyd., 1950); Kształcenie politechniczne a praca ręczna  (1959); Humanizacja pracy a funkcja społeczna szkoły (1967); Model i metoda (1965); Zawód i praca między  diagnozą a prognozą (2nd edition 1976).

SZLOSEK Franciszek, born on 1.10.1943 in Buczkowice near Bielsko-Biała. The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education. Head of Pedagogy Institute. Doctorate in 1984. Habilitation in 1997. The area of academic interest: education work, pedeutology, didactics of vocational subjects. Co-founder of the Higher School of  Pedagogy Skills and Management, and its president in 1997-2000. Co-founder of the WISBiOP in Radom and its first vice-chancellor (2002). Editor-in-chief of Szkoła Zawodowa in 1988–1991. Publications: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w wybranych krajach świata (WSiP, Warszawa 1992); Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych (ITeE, Radom 1995), Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego (co-author., Radom 1997), Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie – na tle przemian (Warszawa 2008). Awarded with the National Education Medal.

SZTUMSKI Janusz Włodzimierz, born on 9.05.1930. Doctorate at UMK in Toruń – 1963, habilitation  in Toruń
– 1967, associate professor – 1974, full professor – 1980. Career: UMK – 1955–1968, WSP in Czestochowa – 1977, Higher School of Social Sciences in Warsaw – 1981, University of Silesia in Katowice – Faculty of Social Science. Publications: Problemy socjologii przemysłu (PWN, Warszawa–Poznan 1972); Socjologia w służbie pracownika (Warszawa 1986); Socjologia pracy (Katowice 1999), Wstęp do metod i technik badań społecznych (Katowice 2005), Elity – ich miejsce i rola w społeczeństwie, Katowice 2007).

TOMASZEWSKI Tadeusz, (1910–2000). Education: studies in Lvov, professor in psychology. Career: UMCS in Lublin, Warsaw University, first director of the Institute of Pedagogy, and several international associations. Publications: O porównywalności zawodów, w: Socjologia zawodów (ed. A. Sarapata, Warszawa 1965); Automatyzm i świadomość w pracy produkcyjnej (Warszawa 1969); Struktura czynności produkcyjnych (Warszawa 1962); Praca zawodowa jako centralne pojęcie kształcenia zawodowego, in: Kształcenie zawodowe w służbie gospodarki i kultury narodowej (Warszawa 1978).

TYMOWSKI Janusz, (1902–1992) professor in mechanics and machines` construction at Warsaw Technical University.  Founder of television technical university, chairman of the Main Bard of the High Technical Organization. Main field of activity – education of engineers, organization of studies, didactics of high school. Publications: Organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce (1980); Problemy kadr wysoko kwalifikowanych (1982); Telewizja i kształcenie pracujących (ed., 1969).

UŹDZICKI Kazimierz Leon, born on 5.11.1933. He was vocationally connected with University of Zielona Góra for many years on full professor position. Actually he is dean of Pedagogy Department in High School of Management in Legnica. Associate professor in humanities – 1991, full professor – 1997. Career: High Pedagogical School in Zielona Gora; Tech­nical Education Department: 1972–1982, Institute of Technology 1982–2000; Chair of Pedagogy of Work since 2000, University in Halle 1985–1986, Technical University in Cottbus 1991–1992, University of  Brandenburg in Poczdam 1991–1992, Szczecin University 1987–1990, WSP Bydgoszcz 1993–1994, WSP TWP in Warsaw since 1994 and still. Publications: Untersuchungen zur wissenschaftliche-technischen Ausbildung der Fachlehrer ftir das Unterrichtsfach “Arbeit-Technik” unter der Anforderungen der neuen Konzeption der polytechnischen Bildung in der VR Polen (1982); Problemy kształcenia nauczycieli techniki. Studium porównawcze (1984); Kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedmiotu praca-technika (1992); Kształcenie ekologiczne kandydatów na nauczycieli (1995), Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych (ed., Zielona Góra 2000), Szkoła w zmianie: zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych (ed., Toruń 2009).

WESOŁOWSKA Eugenia Anna, born on 8.11.1929 in Wereszczyn. Doctorate in 1977 at the Institute of Curricula where she was a head of adult Education Department in 1981–1990.  Habilitation in 1991. Professor in 1996. Fields of activity: pedeutology, didactics, pedagogy of peace and comparative pedagogy. She is co-originator quarterly „Adult Education” as well as co-originator first series in Poland Library Adult Education. Publications: Problemy dydaktyczne i wychowawcze w szkołach dla pracujących (Warszawa 1985); Uczestnicy procesu dydaktycznego (Toruń 1994), Społeczeństwo ludzi wykształconych? – społeczne uwarunkowania edukacji (Warszawa 1997), Edukacja dorosłych w erze globalizmu  - materials IV Convention PTP Section II (ed., Płock 2002).

WENTA Kazimierz, born on 16.11.1937 in Swarzedz. He is employed at University of Szczecin and The Higher School of Humanist TWP in Szczecin. In 1975 – doctorate in humanities in pedagogy at UAM in Poznan, habilitation in 1994. He works at  Szczecin University. Since 1997 – professor: vice-director and director of the Institute of Pedagogy (1998–2002) and head of the Information and Media Education. Author of over 250 articles published in Poland and abroad and some books: Opracowanie raportów z badań w latach 1985–1990 z komentarzami do współczesnych trendów pedagogicznych (1994); Metodyka stosowania technik komputerowych w edukacji szkolnej (1999); Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich (2003). Co-author of: K. Wenta, P. Szymczak, W. Durka, Funkcje założone i realizowane Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1998); K. Wenta, Z. Jankiewicz, W. Oleszak, Kształcenie i doskonalenie inspektorów pracy (2001), Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych (ed., Szczecin 2005), Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych (ed., Szczecin 2007), Edukacja informacyjna: neomedia w społeczeństwie wiedzy (ed., Szczecin 2009).

WIATROWSKI Zygmunt Jerzy, born on 14.04.1928. Doctorate – 1969, habilitation – 1975, professor – 1988. Founder of the first Departament of Pedagogy in Poland  – 1976 r. Publications: Kształcenie nauczycieli szkół zawodowych (with M. Godlewski – 1971); Powodzenia i niepowodzenia szkolne pracujących (1975); Pedagogika pracy w zarysie (PWN, 1980 and 1985); Nauczyciel szkoły zawodowej (1982, 1987); Filatelistyka wśród dzieci i młodzieży (1988); Nauczyciel szkoły zawodowej – dawniej – dziś – jutro (1990 and 1993);  Podstawy pedagogiki pracy (1994, 1997, 2000);  Myśli i działania pedagogiczne (2001); Myśli i działania filatelistyczne (2002);  Powodzenia i niepowodzenia zawodowe (2002), Podstawy pedagogiki pracy (Bydgoszcz 2005), Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej (Radom 2009).

WILSZ Jolanta, born on 19.01.1945, associate professor of High Pedagogical School in Czestochowa. Doctorate in humanities  – 1976, habilitation in 1997. Research problems: pedagogy of work (education, Professional counselling, functioning of a human being in the process of work, professional development – in systemic aspect). Publications: Funkcje względnie stałych wartości sterowniczych człowieka w zarządzaniu, (1990); Mechanizmy samoregulacji w systemie kształcenia (1996/1997); Znaczenie niekształtowalnych cech osobowości człowieka w procesie kształcenia przedzawodowego (1996); Teoria pracy (2009).

WOJTASIK Bożena Elżbieta, born on 17.09.1954. Doctorate – 1992, habilitation – 1998, professor of Dolnoslaska High School of Education TWP – 2000. Wrocław University – 1982–2000. Publications: Wybór doradcy zawodu przez młodzież, rodziców i nauczycieli (Wrocławska Oficyna Wydawnicza, 1993); Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa  (Prace Pedagogiczne XCVIII UW, 1993); Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne (Warszawa 1997); Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej (ed., ITeE – PIB Radom, Wrocław 2001), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości (ed., Wrocław 2005), Być doradcą! – doświadczenia i refleksje (ed., Wrocław 2008), Wieloaspektowość pracy socjalnej (ed., Wrocław 2009).

WOŁK Zdzisław Janusz, born on 14.11.1952. Doctorate at UAM in Poznan – 1986 , habilitation at Russian Academy of Pedagogical Sciences  – 1992. Professor of the University of Zielona Gora. Cooperation with scientific centre in Belarus, Finland, Germany and Russia. Author of over 120 treatises. Publications: Kształtowanie kultury technicznej uczniów liceów ogólnokształcących (1990); Kultura pracy (2000); Uczaszczajasja mołodioż i rynok – with J. Baksalary, W. Polakow and I. Sasowa (1994); Orientacje młodzieży w warunkach gospodarki rynkowej (joint publication, 1995); Humanizm – Prakseologia – Pedagogika (joint publication, 1998); Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy (joint publication, 1999); Kultura Pracy (2009), Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży (Zielona Góra 2006), Całożyciowe poradnictwo zawodowe dla służb zatrudnienia (Zielona Góra 2010).

WROCZYŃSKI Ryszard, (29.03.1909–28.08.1987) social pedagogue and historian of education, student of Helena Radlińska, member of the editorial boards of many journals, Chairman of the scientific councils of various institutions, a participant of many international conferences, professor and head of chair of UW, activist of ZNP. Publications: Edukacja permanentna. Problemy – perspektywy (2nd editio, Warszawa 1976);  Pedagogika społeczna (4th edition., PWN, Warszawa 1985).

WUJEK Tadeusz, (1927–2002). Doctorate at Warsaw University in 1960; habilitation in 1969; associate professor in 1978. Diplomatic functions: ambassador of PRL in Lebanon, Jordan, Cyprus, Denmark (1981–1984) and Ethiopia 1989–1992. Publications: Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych  (PWN, Warszawa 1992); Wprowadzenie do andragogiki (ITeE, Radom 1996); Rozwój kształcenia zawodowego i oświaty dorosłych (ITeE, Radom 1994).

ZIELIŃSKI Tadeusz, (1926–2003), lawer, outstanding export in labour law. Connected with Jagiellonian University. Expert of NSZZ Solidarnosc. A member of Helsinki Committee in Poland in 1988–1992. Member - the founder of the Helsinki Foundation for Human Rights. Ombudsman (1992–1996). Ministry of Labour and Social Policy in 1997 r. Chairman of the Committee of Law Sciences  PAN; Chairman of the Commission of Labour Law Codification. Author of many academic handbooks and research works : Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego (1997); Prawo pracy. Zarys systemu (part 1–3, 1986).

« góra strony